Ersta diakoni avecklar sin hemtjänst

Kommunen har ett avtal om utförande av hemtjänst med Ersta diakoni. Bolaget upphör som leverantör av hemtjänst till kommunen i och med att avtalet löper ut i november2017.

Ersta diakonis brukare ges möjlighet att välja ny hemtjänstleverantör bland övriga leverantörer av hemtjänst. Diakonins brukare och personal informerades under onsdagen och torsdagen.
Målet med Södertälje kommuns hemtjänst är att brukare i så hög grad som är möjligt ska behålla sina förmågor men få det stöd de behöver från oss för att kunna leva ett självständigt liv.