Ett hållbarare Södertälje med ny trafikstrategi

Södertälje växer. Om några år är vi mer än 100 000 invånare. Då vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet arbetar vi – liksom andra kommuner av vår storlek – med att styra trafiken och att ge fler möjlighet att resa hållbart, därför har vi tagit fram ett förslag till en trafikstrategi.

– Vi vill växa på ett hållbart sätt och vara en bra kommun att leva i, säger Mats Johannesson, en av två projektledare som har arbetat med förslaget till en trafikstrategi. Genom att styra trafiken och skapa möjligheter för Södertäljeborna att lätt resa kollektivt skapar vi förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Miljöpåverkan och folkhälsa

Trafikstrategin ska hjälpa oss att nå övergripande samhällsmål, till exempel minskad miljöpåverkan, regional utveckling, öka folkhälsan och sociala nyttor, enligt Anders Eklind den andra projektledaren:

– Den ska dessutom bidra till att öka tryggheten, integrationen och sammanhållningen i Södertälje.

Vi prioriterar trafiken

I trafikstrategin prioriterar vi trafikslagen. Vår prioritering är: gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.

Ett exempel på hur vi arbetar med prioriteringen är Mobility Management – att färre ska välja färdsätt som tar stor plats, exempelvis som bilar gör, det vill säga att fler ska promenera, cykla och åka kollektivt.

– Vi samarbetar med flera aktörer bland andra Scania, AstraZeneca, Landstinget och Nobina för att skapa förutsättningar för anställda hos arbetsgivare i Södertälje att åka kollektivt, säger Anders Eklind.

Människor ska trivas i Södertälje

Vi vill att människor ska trivas, mötas och känna sig trygga när de rör sig i Södertälje.

– I trafikstrategin tittar vi på hur de olika trafikslagen, gående, cyklister, kollektiv- och biltrafik ska samsas för att Södertälje ska upplevas som en attraktiv kommun, säger Mats Johannesson.

Förslaget till ny trafikstrategi utgår från vår översiktsplan, Framtid Södertälje.