EU-dom, Rätt till omfördelning av flyktingar

Nu står det klart, EU-domstolen ger ministerrådet rätt när det kommer till omfördelning av flyktingar. Något inte alla EU-länder uppskattar.

Det strider alltså inte mot EU-rätten att omfördela flyktingar enligt EU-domstolen. Det var 2015, när flyktingströmmarna ökade som medlemsstaterna beslöt sig för att omfördela 120 000 flyktingar från Grekland och Italien. Det här varit något som inte alla EU-länder höll med om. Ungern och Slovakien lyfte frågan till EU-domstolen där man menade att minsterrådets beslut var ogrundat och därför skulle ogiltigförklaras. Domstolen avslog Ungern och Slovakiens klagan och yttrade bla: 

"Denna mekanism bidrar på ett effektivt och proportioneligt sätt till att Grekland och Italien kan hantera konsekvenserna av den migrationskris som uppstod år 2015."

Nu talas det om att Kommissionen vill omfördela ytterligare 40 000 flyktingar. Mer om vad som planeras med EU:s framtida asylsystem kommer säkerligen beröras i Jean- Claude Junckers tal nästa vecka.