EU och AI, men hur?

"It comes with colossal opportunities, but also threats that are difficult to predict. Whoever becomes the leader in this sphere will become the ruler of the world,"

Citatet kommer från Rysslands president, Vladimir Putin och han tankar om Artificiell intelligens (AI). Förra veckan bestämde EU att tidigast 2018 ska det finnas en europeisk strategi för artificiell intelligens. Det här var ett av resultaten som kom utifrån toppmötet, där det konstaterades att EU brådskande behöver ta itu med nya trender som AI, för att kunna behålla en konkurrensfördel.

Emanuel Macron, har också uttryckt en vilja av att utveckla och satsa på AI. Han föreslår att Europa borde ta möjligheten i akt genom att skapa en specifik europeisk byrå för AI inom 2 år. "Such an agency would make Europe an innovator and not a follower,". Även den finska premiärministern tryckte på toppmötet att arbetet inte bör vänta utan borde sättas igång omgående. 

Men vad är då AI?

Det finns ingen klar defintion av begreppet, utan det kan snarare kopplas ihop till ett fält. Olika system som från början kunde klassificeras som AI (tex voice recognition eller röstigenkänning) blev senare en normaliserande del av andra applikationer. 

Generellt sätt idag förknippas AI till självkörande bilar och som ett ytterligare verktyg inom medicin och vård. Men det skulle också kunna bidra till färre trafikolyckor, smartare användning av resurser som energi och vatte, mindre användning av bekämpningsmedel m.m. 

Det finns såklart också en hel del olösta etiska aspekter kopplade till detta. Europaparlamentet har uttryckt en oro om att AI kan övergå det mänskliga intellektet. Likaså diskuterades att om det uppkommer en punkt kring vilken robotar kan fatta autonoma beslut, kommer de traditionella reglerna inte att räcka för att ge upphov till rättsligt ansvar för skador som orsakats av en robot. Ett förslag i anknytning till detta var att skapa en specifik status som juridisk individ för de robotar som kan ta just självständiga beslut. Statusen skulle då kunna gälla som "elektronisk person", som då skulle kunna ställas inför svar om skador uppkom. 

Förslaget har mött kritik. Emiritius-professorn Sharkey, anser inte att den juridisk statusen är passande för robotarna, då det blir ett sätt för människorna att slippa ansvar. Istället ska ansvariga för maskinerna hållas ansvariga. 

 Många frågor är ännu olösta men arbetet fortgår.