EU och cyberbrottens framfart

Julian King, EU-kommissionär för säkerhet, är oroad för att EU har underskattat cyberbrottens verksamhet och framfart.

2013 antogs en strategi om cybersäkerhet där en av prioriteringarna var att arbeta för att drastiskt reducera IT-relaterad brottslighet. 4 år senare menar King, vi underskattade utmaningen.

"Cybercrime is growing much, much faster than I think we anticipated"

Förra månaden presenterade EU-kommissionen ett lagstiftningsförlag innehållandes ett ramverk för att skapa ett certifikat om IT-säkerhet som ska gälla inom hela unionen. Kommissionen tittar även på möjligheten att tillsätta ett kompetenscenter som ska arbeta med just det här området.King, anser att det finns ett stort behov av ett forsknings och kompetenscenter, en europeisk knytpunkt där forskningsinsatser kan göras. Frågan är nu, vart centret ska placeras?

Förslag har funnits att detta bör ligga under ENISA - the European Union Agency for Network and Information Security. Men ENISA, som inrättades 2005, som skulle bli "EU: s informationsnav" när det gällde kunskap och informationsspridning, har enligt kommissionen inte lyckats fullt ut att utveckla ett starkt varumärke eller fått tillräcklig synlighet för att bli erkända som" centret för kompetens i Europa ".

Kommissionär King, är skeptisk till att ett kompetenscenter ska ligga under ENISA då han anser att de skulle ha olika syften att fylla.Han noterade också att han ansåg att ett pan-europeiska säkerhetssäkerhetsintyg för företag var viktiga.De olika certifikaten som företagen för närvarande måste förvärva för att kunna göra affärer skulle förenklas med ett EU-certifieringssystem.