EU-stödet starkt i Sverige

EU-ministern Ann-Linde är mycket nöjd med beskedet som kommit från statistiska centralbyrån (SCB) som visar att Sverige är mycket EU-positivt.

56,1% EU-positiva svenskar uppmättes av de tillfrågade i undersökningen. Det är officiellt den högsta andelen som uppmätts hittills av SCB.

Ann-Linde själv tror att detta beror på två faktorer. Dels den ökade närheten till medborgarna i deras vardagsliv genom tex borttagandet av roamingavgiften men också genom Brexit.

"Brexit har satt ljuset på vad både länder och människor får av ett EU-medlemskap och att man därmed har börjat tänka på medlemskapet på ett annat sätt."

Vad gäller medlemskapet i EMU, alltså euromedlemskapet är det mycket klart att svenskarna är motståndare till ingåendet i EMU. Ca 70% av deltagarna svarade Nej till euron. Detta var  tydligt oberoende av partitillhörighet. I alla väljarkårer i partierna fanns en tydlig majoritet som var mot euron.

 

Frågor som ställdes i undersökningen:

"Är du i huvudsak för eller mot den svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

"Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att införa europn som valuta i Sverige?"