Eurobarometern: korruption i EU

Eurobarometern visar att EU-medborgarna upplever att korruptionen inom medlemsländerna och EU generellt har minskat.

2013 ansåg 19% av de tillfrågade EU-medborgarna att korruptionen var ovanlig medan 2017 upplevde 25% att det var ovanligt. Fortfarande finns en klar majoritet som anser att korruption är vanligt och utbrett (76 % 2013 och 68% 2017) och därför ett stort problem inom unionen.

Svaren varierade såklart mellan medlemsstaterna vad gällde graderna av korruption. I Sverige upplevde 62% att korruption var ovanligt och 37% som utbrett, år 2017. Ser man hur det var 2013 så upplevde 54% av svenskarna att det var ovanligt och 44% som utbrett.

En förändring som noterades i årets underöskningen, jämfört med 2013, var att EU-medborgarna nu var mer kritiska till korruption. Frågan som besvarades handlade om det gick att anse att korruption i form av gåvor, mutor och tjänster för tt få något av en offentlig myndighet är: Acceptabelt, tolererbart eller oacceptabelt.

Vad gällde inom vilket område som man upplevde som mest korrupt hamnade politiker och politiska partier i topp inom EU generellt. I Sverige gick dock en anna trend att se, här ansåg man istället att korruption var vanligast förekommande hos privata företag.

Transparency International som är en granskande antikorruptionsorganisation, tycker att EU-medborgarna har gjort en bra bedömning av läget inom EU. Även om Eurobarometerns siffror inte riktigt stämmer överens med deras egna så kan ändå sägas att en minskning av korruption inom EU har skett de senaste åren.