Europaparlamentet- Hur fungerar det?

Det kan ibland kännas svårt att veta vad alla EU:s institutioner arbetar med och vad deras funktion är. Här kommer en liten introduktion till vad Europaparlamentet arbetar med.

I Europaparlamentet finns medlemsstaternas folkvalda representanter. Här sitter 751 ledamöter där 20 stycken är svenska. Genom Europaparlamentsvalen som hålls vart 5:e år (nästa gång år 2019) väljer varje nation ut de ledmöter som anses vara mest lämpade. Ledamöternas uppgift är sedan att företräda Europas folk utifrån Europas intressen och bästa.

Parlamentet är även med i EU:s lagstiftningsprocess. Tillsammans med minsterrådet antas nya lagar som EU-kommissionen lagt fram som förslag. Andra uppdrag som parlamentet ska utföra är att övervaka EU-kommissionen genom att bla godkänna de nya kommissionerna som tillsätts. Men också genom att kontrollera och godkänna EU:s budget. Parlamentet och Ministerrådet ska besluta om EU:s långtidsbudget och den årliga budgeten. Då diskuteras också vilka prioriteringar som ska vara. Det innebär också att EU-kommissionen måste rapportera till parlamentet och Ministerrådet hur pengarna har använts. Skulle allt se bra ut godkänner parlamentet EU:s utgifter.

 

Svenska ledamöter i Europaparlamentet:

Socialdemokraterna (Soc&Dem)

 • Jytte Guteland
 • Anna Hedh
 • Olla Ludvigsson
 • Jens Nilsson
 • Marita Ulvskog

Feministiskt initiativ - (Soc&Dem)

 • Soraya Post

Miljöpartiet - (De gröna/EFA)

 • Max Andersson
 • Jakop Dalunde
 • Linnea Engström
 • Bodil Valero

Moderaterna - (EPP)

 • Anna-Maria Corazza Bildt
 • Christofer Fjellner
 • Gunnas Hökmark

Kristdemokraterna - (EPP)

 • Lars Adaktusson

Liberalerna - (ALDE)

 • Jasenko Selimovic
 • Cecilia Wikström

Centerpartiet - (ALDE)

 • Fredrick Federley

Vänsterpartiet - (GUE/NGC)

 • Malin Björk

Sverigedemokraterna - (EFDD)

 • Peter Lundgren
 • Kristina Winberg