Europaparlamentets åtgärder mot Ungern

Europaparlamentet har under flera år observerat Ungerns inskränkningar av de demokratiska principerna och grundläggande rättigheter och sätter nu press på Ungern att agera i rätt riktning och följa de europeiska värderingarna.

Då Europaparlamentet anser att premirärminister Victor Orbán under lång tid undergrävt de demokratiska grunder, rättstatsprincipen och grundläggande rättigheter sätter de nu ned foten, där röstingen resulterade i att 393 mot 221 och 64 som avstod, nu kommer att använda den hittills tuffaste åtgärden mot en medlemsstat. Det här gör att Europaparlamentet för första gången kan komma att trigga igång artikel 7 i Lissabonfördraget.Artikel 7 kallas även för EU:s atombomb pga av den kan sanktionerar medlemsstater som innebär att de i sin tur kan mista sin röst i ministerrådet. Artikel 7:2 säger att denna artikel ska användas om ” … en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter värden som anges i artikel 2”.

Artikel 2 i sin tur säger att:

”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.”

Ledamöterna i Europaparlamentet kräver nu att Ungern ser över sin asyllagstiftning och lagstiftningen om icke statliga organisationer, avbryter stängningen av det Centraleuropeiska universitetet och att europeiska medel som inkommit till Ungern ska övervakas.