Europeisk minnesdag för terrorismens offer

Den 11 mars är till för att hedra offren men också de närstående och överlevande som drabbats av terroristattentat världen över. En dag för att påminnas om solidaritet och gemenskap, oavsett nationalitet.

 ”In unity and defiance we denounce all forms of terrorism worldwide, and with respect and honour we remeber the victims. We have witnessed too many atrocities.” Ett uttalande från Europeiska kommissionen 2016 om minnesdagen för terrorismens offer.

Minnesdagen fick sin start i och med bombningarna i Madrid 2004. Sedan 2005 har den 11 mars varit den dag som påminner oss om de förluster som kommer till följd av terrorism.

Den europeiska unionen arbetar för att bistå med förebyggande insatser såväl inom som utanför EU:s gränser. EU ser arbetet mot terrorism som ett kollektivt åtagande. Där våra gemensamma värderingar och rättigheter också ger oss ett gemensamt ansvar att se till att alla ska kunna leva i säkerhet och trygghet.

2015 gjordes det ett ställningstagande om att åtgärder för att förhindra terrorism är huvudprioriteringar inom EU:s arbete. Detta har konkretiserats i ”European Agenda on Security for 2015-2020”. En femårig strategi för hur arbetet ska mobiliseras för att motverka framtida attentat och stärkandet av säkerhet. Utifrån 5 nyckelprinciper ska alltså säkerhetsaspekter och EU:s värderingar bindas samman och vara vägledande i aktuella aktörers arbete mot terrorism.