EU:s framtida utmaningar

I nyligen framförda debatter framkom vilka utmaningar som EU står inför. Även EU:s medborgare har sagt sitt och markerat vilka områden EU bör fokusera på.

Olika utmaningar uppmålades av svenska opinionsbildare nyligen. Bland annat av Carola Lemne som är chef för Svenskt näringsliv, som menade att den växande detaljstyrningen var en utmaning, särskilt då hon upplevde att detta bidrog till mer administration.

Karl Petter Thorwaldsson, ordförande för LO var genrellt sätt bekymrad över de konsekvenser som kommer av BREXIT. EU och handelsministern Ann Linde, ansåg att ett större fokus bör läggas på att hitta en ekonomisk stabilitet. Den ekonomiska krisen kan bidra till en minskad sysselsättningsgrad och en hög ungdomsarbetslöshet vilket hon befarade kan bli engrogrund för bland annat populistiska och högerextrema rörelser.

EU:s medborgare har också haft möjligheten att säga sitt i den opinionsundersökning som genomförts, den så kallade Eurobarometern. Här fick deltagarna påvisa vilka utmaningar som de ansåg EU står inför och hur de upplever EU idag. Här är ett smakprov på resultatet från den undersökningen:

1. Europeerna kräver lösningar från EU. Då inom områden såsom säkerhet, migration och ekonomi.

2. Fler är EU- positiva, men det är stor skillnad mellan medlemsländerna. 57% var positiva enligt undersökningen men i länder som Tjeckien, Grekland och Italien var ca 1/3 positiva.

3. Det politiska intresset har ökat. 56% av deltagarna anger att de är intresserade av EU frågor och 43% anser att deras åsikter beaktas.

4. Det finns ett visst missnöje kring den demokratiska processen i EU, bara 43% är nöjda. Åter igen varierar åsikterna stort mellan medlemsstaterna.

5. Tanken på ett EU i flera hastigheter. Det här är en tanke som anknyter till hur EU:s framtid bör se ut. Ett samarbete som fördjupas indikeras som positiv. 49% är villiga att stödja en sådan process.