EU:s relation till Turkiet

Mycket har hänt i Turkiet den senaste tiden som gör att förhandlingarna om en eventuell anslutning till EU är tveksam i dagsläget.

Efter att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan genomförde och vann folkomröstningen om presidentpostens maktutvidning, var det många av EU:s ledamöter som ansåg att en omvärdering av relationen mellan EU och Turkiet är nödvändig.

Det är dock inte helt lätt att att enas om hur relationen till Turkiet bör se ut. En viss skepcism finns mellan vissa ledamöter till att överhuvudtaget fortsätta förhandlingarna om en anslutning. Mendå en stor del av den turkiska befolkningen är positiva till ett EU-samarbete vill man inte helt utesluta att det i framtiden kan vara genomförbart. Därav vill inte ledamöterna stänga dörren helt.

Europaparlamentets talman, Antonio Tajani, uttryckte också under sammanträdet vikten av att Turkiet respekterar EU:s grundläggande rättigheter. Samt att EU inte kommer att stänga ute det turkiska folket på grund av folkomröstningen.