EU:s sanktioner mot Polen

I onsdags påbörjades europaparlamentarikernas utarbetande av de första stegen mot ett sanktionsförfarande mot Polen.

Polen har under en tid, på ett oroväckande sätt, underminerat de nationella domstolarnas oberoende samt brutit mot de grundläggande EU-värderingarna. Det rådde inte stor tvekan vid röstningen i Europaparlamentet. En klar majoritet ansåg att Polen hade kränkt rättstatsprincipen "rule of law" och därav ansåg att det förelåg anledning att inleda artikel 7 förfarandet, som innebär att Polen kan mista sin rösträtt i ministerrådet.

Polens premiärminister Beata Szydlo, kallade röstningen för "skandalös" och vill bland annat ta upp detta för diskussion under dagens toppmöte i Göteborg.

Europaparlamentet har uppmanat polska myndigheter att genomföra de rekommendationer som givit av EU-kommissionen och Venedigkommissionen. Parlamentet har också uppmanat det regerande socialkonservativa partiet PiS, att följa rättstatsprincipen och rättighetsstadgan i EU-fördraget.

Franz Timmermans uttryckte EU:s ställning kring omständigheterna:

"EU kan inte fungera om medlemsstaterna börjar säga att vi väljer själva vilka regler som gäller för oss."

Han tillade också angående vikten av rättstatsprincipen:

"De oberoendedomstolarna är avgörande för rättstatsprincipen, man kan inte använda majoriteten för att ignorera lagen, man kan inte använda demokratin mot rättsstatsprincipen."