Extramiljoner för en jämlik skola i Södertälje

Södertälje kommun har tilldelats ett statsbidrag om 7,2 miljoner kronor för läsåret 2017-18. Pengarna ska användas för att öka elevers behörighet till nationella program på gymnasiet.

Syftet med statsbidraget är att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat. Resurserna är fördelade utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund, för att på så sätt nå förbättrade kunskapsresultat i alla grupper.

— Så många elever som möjligt ska bli behöriga till gymnasiet, säger Elof Hansjons, ordförande i utbildningsnämnden (S). Utbildningskontoret har redan en tydlig strategi för att öka elevernas behörighet i grundskolan, och den har visat goda resultat. Men fortfarande är det drygt 18 procent av eleverna i Södertälje som går ut grundskolan utan att ha behörighet. Med hjälp av de här extra resurserna har vi möjlighet att ytterligare stärka undervisningen.

Fördelningen av statsbidraget kommer att utgå från utbildningskontorets uppföljning av skolornas resultat och riktas mot områden där behovet är störst. Insatserna utformas från de antagna riktlinjerna och ska generera ökad lärartäthet, en mer flexibel och varierad undervisning och mer anpassat stöd till eleverna.

Merparten av resurserna, 4,5 miljoner kronor, kommer att läggas på att stärka undervisningen med fler lärare i ett antal skolor.

Tre skolor får förstärkning med mentor/coach/kamratstödjare i syfte att frigöra tid för lärare så att kvaliteten i undervisningstiden ökar.

Dessutom satsas 1,5 miljoner kronor på inspelade undervisningsfilmer med svenskt tal, översatta och dubbade på engelska, dari, arabiska, tigrinja och somaliska. Dessa ökar förförståelsen i ett specifikt ämne och gör att eleven är bättre förberedd inför lektionerna.

— Min förhoppning är att dessa insatser ökar lärarnas förutsättningar att göra ett bra jobb, säger utbildningsdirektör Monica Sonde. Vi kommer att noggrant följa upp resultatet av insatserna och se hur vi kan integrera dem i våra långsiktiga strategier för Södertäljes grundskolor.