Felaktiga fakturor för tillsynsavgift

Dubbla fakturor för tillsynsavgift har felaktigt skickats ut till företag som säljer tobak, folköl och läkemedel i Södertälje kommun. Vi beklagar detta fel. Dessa fakturor har makulerats och ska inte betalas. Ny faktura kommer att skickas ut inom kort.

Om ni har frågor om detta kontakta tillståndsenheten. Ring 08-523 10 00 och be att få bli kopplad till tillståndsenheten eller mejla till tillstandsenheten@sodertalje.se