Feriepraktik ska få ungdomar att växa

Nu har årets feriepraktik startat. Under tre veckor praktiserar över 1100 ungdomar inom kommunen, Telgekoncernen och hos privata arbetsgivare. Målet är att ge ungdomar som har svårt att få arbete en möjlighet till en första kontakt med arbetslivet.

– Vi är mycket nöjda med att alla som vill få en feriepraktik har fått det, säger ordförande i arbetslivsnämnden Nils Carlsson Lundbäck. Ungdomarna får en första kontakt med arbetslivet och har en arbetslivserfarenhet att falla tillbaka på vid kommande jobbansökningar.

Till 2017 års feriepraktik sökte totalt 1293 ungdomar och samtliga dessa erbjöds feriepraktikplats. Av dessa var det 1164 som tackade ja och gick vidare till praktikplats.

– Alla ungdomar har inte kontakter som kan hjälpa dem att få sommarjobb eller praktik, säger arbetslivschef Cecilia Ståhl på Södertälje kommun. Här går kommunen in och stöttar. Feriepraktiken är inte bara socialt utvecklande utan hjälper också unga att ta ansvar. Att få en insyn i vad det innebär att jobba kan också öka studiemotivationen.

Arbetslivskontoret på Södertälje kommun erbjuder och möjliggör feriepraktik för kommunens skolungdomar. Två viktiga kriterier skiljer feriepraktik från vanliga sommarjobb; det måste det finnas en handledare för varje praktikant. Praktikanterna får inte heller ersätta vanlig arbetskraft.

Årets feriepraktikanter är födda år 2000 eller år 2001 och går i nionde klass och första året på gymnasiet. De som är födda 1999 och har särskilda behov kan också söka feriepraktik via sin studie- och yrkesvägledare. Feriepraktiken är på max 90 timmar under tre veckor. Ungdomarna har en lön på 67 kr/timme inklusive semesterersättning.