Södertälje planerar för fjärilar och humlor

Under året har samhällsbyggnadskontoret gjort om gräsmattor i trafikmiljöer till vackra blomsterplanteringar. Vi har använt oss av ettåriga blomsterfrön som lätt blommar upp första året för att markera entréerna till Södertälje. Förutom att planteringarna är väldigt vackra har det varit ett sätt att förbättra arbetsmiljön för driften och att ge pollinerare en bättre chans att hitta nektar i staden.

Idén till projektet är inspirerad av ett forskningsprojekt på Sveriges lantbruksuniversitet där man har testat gräsmattor med flera arter. Ju fler arter vi får in i gräsmattan, desto mer biologisk mångfald kan vi ha i våra städer.  Om vi dessutom får in blomster ökar mängden pollinerare, vilket gynnar matproduktionen.

Nästa år utökar vi våra blomstrande ettåriga planteringar till flera ställen. Just nu håller vi på att anlägga planteringarna och vi byter ut vissa fröblandningar till andra färger och storlekar. Eftersom de ettåriga ängarna har gått så bra har vi även börjat testa fleråriga ängar. De tar lite längre tid att etablera sig och ska sedan slås, så som man har skött ängar förr i tiden innan det fanns gräsklippare. Vi ser fram emot ett ännu mer blommande Södertälje i juni!