Fler väljer naturprogrammet

Antalet elever som sökt till naturvetenskapsprogrammet på Täljegymnasiet i det preliminära gymnasievalet har ökat med 35 procent sedan förra året.

Många elever söker även programmet i andra eller tredje hand. Fler har också sökt till ekonomiprogrammet på Täljegymnasiet.

Antalet sökande till de högskoleförberedande programmen på Täljegymnasiet och Wendela Hebbegymnasiet har i övrigt minskat något.

Antalet elever som söker i andra och tredje hand har ökat, både på Täljegymnasiet och på Torekällgymnasiet.

– Eleverna är också mer medvetna än tidigare om vikten av att säkra en gymnasieplats om de inte kommer in på sitt förstahandsval, säger Heléne Rådbrink, verksamhetschef för gymnasierna i kommunen.