2017

Förintelsens minnesdag

2017-01-30

Den 27:e januari uppmärksammades den internationella förintelsens minnesdag, en dag som är värd att lyftas ofta. Den påminner oss om varje människas lika värde och syftar även till att aldrig glömma de som föll offer för 72 år sedan.

Det Europeiska rådet var en av de inledande drivkrafterna kring minnesdagen men också kring insatser av förebyggandet av brott mot mänskligheten. Detta sker idag bland annat genom att bistå skolor med material kring förintelsen, möjligheten till diskussion om folkmord och brott mot mänskligheten m.m. Men också för att sätta detta i perspektiv av frågor som vänskap, religion, identitet etc.

Jean-Claude Junckers uttalande påtalar också vikten av att inte glömma och den kollektiva skyldigheten att se till att detta inte sker igen. 

“Our duty becomes even more compelling as every year the survivors and direct witnesses of the Holocaust become fewer and fewer, leaving the younger generations with the responsibility to carry a message that cannot lose its strength. We will not cease to say "We remember"!”

Han avslutar med den viktiga summeringen:

“Europe will continue to be a place of peace and tolerance where bridges are built and intolerance and discrimination resisted.”