Försäkringskassan uppmärksammar projekt Hållbar arbetshälsa i informationskampanj

Nu lanserar Försäkringskassan en kampanj som uppmärksammar goda exempel, organisationer som gör ett bra arbete med att öka arbetshälsan. Ett av de goda exemplen är Södertälje kommun och projekt Hållbar arbetshälsa.

- Det känns bra att det arbete som vi har lagt ner och den resa vi gjort uppmärksammas, säger Personaldirektör Johan Lefverström. Det känns också bra att vi kan dela med oss, om det vi gör kan hjälpa andra att öka hälsan så är det bara positivt. 

Se filmen här.

Projekt Hållbar arbetshälsa utgår från arbetshälsans fyra nycklar: ledarskap, kommunikation, delaktighet och synen på hälsa. Utifrån dessa nycklar har det tagits fram aktiviteter som ska öka arbetshälsan i organisationen. Tre av dessa aktiviteter lyfts fram i Försäkringskassans informationskampanj. Zara Kvist Lindgren, projektledare för Hållbar arbetshälsa, påpekar att Södertälje har kommit långt för att det finns en tydlig styrning och stark vilja att jobba med frågan på alla nivåer.

- Det är en prioriterad fråga hos chefer och medarbetare, de har verkligen visat stort engagemang i att öka arbetshälsan, säger Zara. Resan tar inte slut här. Vi har fortfarande mycket kvar att göra, men med det stora engagemang vi mött i verksamheterna har vi riktigt bra förutsättningar att lyckas med vårt arbete. Det är engagemanget som gör skillnaden.