2017

Förslag att avveckla vård- och omsorgsboendet Solgläntan – ersätts av nytt boende

2017-08-18

Den 28 augusti föreslås Äldreomsorgsnämnden fatta beslut om att avveckla vård- och omsorgsboendet Solgläntan i Södertälje kommun.

Anledningen till förslaget är att Solgläntan inte erbjuder en tillräckligt god boendemiljö för de boende och en tillräckligt god arbetsmiljö för medarbetarna. Lokalerna är gamla och ineffektiva.

De boende på Solgläntan kommer istället att erbjudas ett nytt, mer modernt och bättre anpassat boende på Björkmossens vård- och omsorgsboende, som är under uppbyggnad med planerad inflyttning under maj och juni 2018. Våra tillsvidareanställda medarbetare som berörs kommer att erbjudas nya placeringar på Björkmossen eller inom kommunens äldreomsorg.