Fokuserat och strategiskt arbete förbättrade arbetshälsan på Kostenheten

Kostenheten i Södertälje kommun har sänkt sjuktalen från drygt sju till fem procent. Kökschef Marie Strömfalk tror att nytt arbetssätt och förändrad dialog med sjukskrivna medarbetare bidragit till den positiva förändringen. Här berättar Zara Kvist Lindgren, projektledare för Hållbar arbetshälsa, om sitt möte med Marie Strömfalk.

Jag träffade ledningsgruppen för köken i början av projektet Hållbar arbetshälsa. Nu vill jag höra hur Marie Strömfalk tänker kring att arbetshälsan ökat inom köken. Marie är kökschef för totalt 24 medarbetare som är fördelade på två skolor och åtta förskolor. Kostenheten i Södertälje kommun har från januari 2016 till januari 2017 sänkt sina sjuktal från drygt 7 till 5 procent.

Marie var själv med om en olycka för några år sedan, för henne blev det en drivkraft att komma tillbaka i full kapacitet. Hennes perspektiv var ”Vad kan jag göra, istället för vad kan jag inte göra?”

Ser sig som en enhet

Hon berättar om vikten av att alla ser sig som en enhet. Att medarbetare ska laga och servera mat till barnen tillsammans. Genom ny struktur täcker de för varandra när någon är sjuk. Många barn har särskilda behov gällande mat och inget får bli fel. Därför är det viktigt att personal som redan känner till skolornas eller förskolornas rutiner täcker för varandra.

– Det handlar om att se möjligheterna kring vilka som kan byta plats med varandra vid behov. Det här sättet att tänka har skapat delaktighet och gjort att medarbetarna kommit närmare varandra.

Marie berättar att kökschefskollegorna är ett stöd, under det senaste året har ledingsgruppen börjat arbeta på ett nytt sätt.

– Vi har möten en gång i veckan istället för en gång i månaden. Vi har gemensamt förhållningssätt och syn kring arbetsgivarfrågor. Vi diskuterar dilemman och känner till varandras medarbetare väl eftersom vi har arbetsrotering. 

När de arbetar med arbetsanpassning ser de till hela enheten, inte enbart nuvarande arbetsplats. Marie understryker vikten av att se till hela personen när de ska hitta lösningar på återgång i arbete efter exempelvis en sjukskrivning. Det egna ansvaret är också viktigt, medarbetare behöver berätta om det är något de vill ha hjälp med.

– Det går inte att lösa allt, men man kan försöka. Bara att veta att min chef ser mig och försöker, gör gott, säger Marie.

Bättre dialog med aktiv sjukskrivning

Efter utbildningen i aktiv sjukskrivning började hon jobba på ett annat sätt med sjukskrivning. Marie för en dialog med medarbetare om dennes sjukdom på ett nytt sätt. Det kanske finns något personen känner att den kan bidra med på jobbet istället för att sjukskriva sig.

– Har man ont i ryggen behöver man inte ta emot leverenser, man kan kanske stå vid salladsbuffén och jobba några dagar istället för att vara sjukskriven.

Hon påpekar vikten av att medarbetare är med och berättar vad denne tror blir bäst. Marie har vid några tillfällen, efter samtycke, kontaktat medarbetarens läkare för att ha en diskussion kring arbetsförmåga.

Viktigt att bli sedd

Marie vet att det är viktigt att efter en sjukfrånvaro komma tillbaka till arbetsplasten så snart som möjligt och bli sedd. Det kan räcka att få vara en del i gänget och bidra med glädje för att man ska må bättre. Som chef tycker Marie att det är viktigt att medvetendegöra för sina medarbetare att de är viktiga. Hon vill att de ska förstå att ”När du är borta så märks det, du är viktig här. Efter att aktiv sjukskrivning infördes i kommunen tycker Marie att hon fått mycket bättre kontroll.

– Jag kan agera snabbare. Som chef har jag ansvar för de som är sjuka, och är man sjuk så är man, då ska man vara hemma. Men det kan ju också vara så att vi kan hitta lösningar.