Gemensam uppstart av ledarskapsforum

Sommaren är kort, men utvecklingsresan mot ett framtida ledarskap har bara börjat för deltagarna i ledarskapsforum. Under två heldagar på Hagaberg träffades deltagare från Södertälje kommun, Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Södertörns brandförsvarsförbund för första gången för att inleda ledarskapsutbildningen.

Ledarskapsforum är ett utvecklingsprogram som kombinerar intern utbildning om Södertälje kommuns organisation med konsultledd ledarskapsutbildning. Förra veckan träffades alla deltagare för de första konsultledda dagarna. Konsulterna från Sandahl Partners är specialiserade inom grupp- och ledarskapsutveckling. Frida Skog som är konsult från Sandahl Partners menar att kombinationen av olika organisationer är ett framgångsrecept för utvecklingsprogrammet.

- Det är kombinationen av de olika organisationerna som gör det här ledarskapsprogrammet så framgångsrikt, säger Frida. Genom att flera organisationer deltar i samma utvecklingsprogram så får alla ta del av ledarskapsperspektiv från olika organisationer och se att de har väldigt mycket gemensamt i rollen som ledare, oavsett verksamhet.

Uppstarten pågår under två heldagar där deltagarna får lära känna varandra och delta i föreläsningar, workshops och diskussioner som leds av konsulterna. Förväntningarna på utbildningen är höga. Många deltagare har sedan tidigare hört om utbildningens goda rykte.

- De första dagarna har varit givande med ny information, nya människor med olika bakgrunder och fantastiska konsulter från Sandahls, säger Katrine Petrous socialsekreterare på Södertälje kommun.

Detta är bara starten på en utvecklingsresa där deltagarna, utöver att skapa sig sitt första chefsnätverk, kommer lära känna sig själva bättre både som personer och som ledare.

- Mina förväntningar är att få en inblick i och lära mig mer om hur det är att vara chef i en kommunal organisation, säger Patrick Stenbacka verksamhetscontroller på Huddinge kommun.