Geneta och Rösberga fritidsgårdar flyttar ihop i gamla Bårstaskolan

I början av sommaren får Rösberga och Geneta fritidsgårdar tillgång till gemensamma nya lokaler i gamla Bårstaskolan. De bägge fritidsgårdarna har haft ett nära samarbete under flera år och genomfört aktiviteter tillsammans som t ex Valborgsfirande och stadsdelsdagar.

Sedan något år tillbaka har gårdarna också samma verksamhetsledare. Gårdarna har under en längre tid sökt gemensamma lokaler som möjliggör en bred verksamhet för alla åldrar, är tillgängliga och känns trygga att ta sig till och från. Ungdomarna har
varit med i val av ny plats och planeringen av sammanslagningen.

När fritidsgårdarna fått tillgång till lokalerna ska de ställas i ordning och anpassas till verksamheten tillsammans med ungdomarna. När invigningen kommer att äga rum är inte bestämt ännu.