Goda resultat av entreprenöriellt lärande

På Torekällgymnasiet arbetar man sedan ett år tillbaka med entreprenöriellt lärande, vilket gett goda resultat. Bland annat har måluppfyllelsen i matematik och engelska ökat. Samma sak gäller yrkesämnena på de praktiska utbildningarna.

– Vi har i våra utvärderingar sett att ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen ökar elevernas motivation, närvaro och känsla av sammanhang, säger Carin Caputo, rektor på Torekällgymnasiet.

Syftet med att arbeta med entreprenöriellt lärande är att skapa en helhet i utbildningen för eleven. Det sker genom att öka samarbetet mellan de olika ämnena, koppla undervisningen till yrket och låta eleverna arbeta med genuina uppgifter och verkliga produkter.

Upplägget är att eleverna jobbar i fyra teman per år under år 1 och två teman under år 2 och 3. Det första året är mer övergripande, det andra fördjupande och det tredje ska göra eleverna förberedda för yrkeslivet.

Minskad arbetsbelastning

Tanken är att öka motivationen och minska arbetsbördan för eleverna. Intervjuer med eleverna visar att 84 procent anser att de har fått en minskad arbetsbelastning genom temaarbetet. Hela 78 procent av eleverna anser att de har ökat sin samarbetsförmåga och 63 procent att de har ökat sin kommunikationsförmåga.

Arbetet på Torekällgymnasiet leds av två förstelärare: Eva Bida och Kim Kapfält.

– Vi startade det här arbetet för att vi kände att vi behövde skapa en helhet. Eleverna förstod inte vad de skulle göra med kunskaperna från de olika ämnena. Vi ville att de skulle känna att det de gör är värdeskapande och meningsfullt, säger Eva Bida, som även är lärare i naturkunskap och idrott och hälsa.

Nöjda lärare

Även lärarna är nöjda. I en enkät svarar 79 procent att de anser att de får bidra med sina kunskaper till övriga lärare och personal. Lika många anser att de är delaktiga i det entreprenöriella lärandet och att det har bidragit till ökad måluppfyllnad.

Läsåret 2017/18 ska alla kommunala gymnasier i Södertälje ha fokus på innovation och entreprenöriellt lärande på olika sätt.