Hall möjlig plats för ett nytt skyttecentrum

Kommunen utreder Hall för placering av nytt centrum för skytteklubbarna i Södertälje.

I det 37 hektar stora området finns mycket goda möjligheter att anlägga många skjutbanor och anordna större evenemang och tävlingar. Området är omgivet av berg som dämpar ljudet till de få bostäderna i omgivningarna. 

I flera år har kommunen arbetat med att hitta en ny plats för skytteverksamheten. Platsen ska inte vara utpekad i översiktsplanen för bostäder, handel eller industri. Det ska heller inte finnas skyddsvärd natur i området.

- Området i Hall är en möjlig plats för ett skyttecentrum – mycket bättre än där klubbarna är i dag, säger Magnus Bengtsson, exploateringschef. Det finns mycket goda möjligheter att anlägga många skjutbanor och anordna större evenemang och tävlingar i området.

Risken att störa är liten

Han pekar även på flera andra orsaker:

  • risken att störa är liten och säkerhetsavståndet till de få som bor i området är stort – de bostäder som finns ligger omkring 600 meter från platsen
  • området är omgivet av berg som dämpar ljudet
  • väg 225 går precis utanför området
  • det finns en parkeringsplats i närheten
  • det har tidigare funnits en skyttebanan i området – från den tiden finns skyddsvallen kvar

Det finns sju skytteklubbar i Södertälje: fyra i Almnäs, två i Måsnaren och en i Tvetaberg. Klubbarna kan inte ha kvar sina verksamheter där de är nu. Almnäs utvecklar vi till att bli ett av de största företagsområdena i Stockholms län. Området i Måsnaryd ligger inom vattenskyddsområde. I Tvetaberg upplever grannarna att de blir störda av skytteklubben.

- Vi kommer att säga upp avtalet med alla klubbar, säger Magnus Bengtsson. Kommer vi snabbt fram till en uppgörelse med klubbarna kan de vara på plats i Hall tidigt 2018.

Vill säkra skytteverksamheten i kommunen

Arrendekostnaden kommer att bli högre än i dag – orsaken är att vi inte har höjt arrendet på flera år, konstaterar Magnus Bengtsson:

- Klubbarna ska bära sina egna kostnader, vi kan inte subventionera en verksamhet, men inte en annan.

Det finns få lämpliga platser i Stockholmsregionen för skytteverksamhet.

- Till skillnad från många andra kommuner arbetar vi för att behålla och säkra skytteverksamheten i kommunen, säger Magnus Bengtsson.