Hållbar utveckling, innovation och entreprenöriellt lärande på kompetensutvecklingsdag

Den 11 augusti genomför Södertälje kommun en gemensam kompetensutvecklingsdag för gymnasielärare på Tom Tits. Temat är hållbar utveckling, innovation och entreprenöriellt lärande.

Lärarna ska fortbildas i metoder att stimulera elevernas kreativa förmåga och stärka elevernas självständighet, metoder för att ge eleverna möjlighet att bli medvetna om och få inflytande över sitt lärande.

Kompetensutvecklingsdagen är ett led i en samlad långsiktig utvecklingssatsning som ska utveckla motivationsskapande lärandesituationer som gynnar elevernas måluppfyllelse och ge ökad motivation för skolan.

Förmiddagen arrangeras av Den globala skolan medan Martin Lackéus, Chalmers Tekniska högskola, forskning präglar eftermiddagen. Totalt samlas 150 gymnasielärare på Tom Tits.