Hållbarhet i fokus när Södertälje deltar i Earth Hour

Earth Hour 2019

På lördag den 25 mars kl. 20.30–21.30 släcker Södertälje kommun ner ljuset i Stadshuset och Kringlan som en uppmaning till engagemang för hållbarhetsfrågan.

På kommunen pågår just nu ett omställningsarbete med en rad olika åtgärder inom bland annat förnybar energi, källsortering och Östersjövänlig mat.

– Vi har ett övergripande mål att nästa generation ska ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, säger miljöstrateg Ebba Jordelius. Målet är att kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri till år 2020 och att hela Södertälje ska uppnå samma mål senast år 2030. Jag vill särskilt nämna att antalet elfordon hos oss har ökat till 23 elbilar och elhybrider. Andelen förnyelsebart drivmedel är dessutom ca 40 procent av den totala mängden drivmedel för kommunens bilar.

Enligt uppgifter från Trafikanalys sammanställda av nyhetsbyrån Sirén ligger Södertälje på tionde plats i Sverige när det gäller andelen miljöbilar i trafik i slutet av 2016.

– Vi måste bli medvetna om att vår livsstil sätter bestående avtryck i miljön, säger Tim Lux, gruppchef på Naturcentrum. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter.

Kommunens arbete med mat och hållbarhet enligt konceptet Östersjövänlig mat fortsätter styra måltidsplaneringen i kommunens skolor. Det betyder att maten ska vara god och hälsosam, ekologiskt producerad, innehålla mindre kött och tillagas på närproducerade råvaror efter säsong.

Källsorteringen av avfall i kommunen förbättrades under 2016 genom att sorteringssystemet Miljönären etablerades på alla kommunala skolor och förskolor. Systemet ska fortsättningsvis etableras i andra verksamhetslokaler i kommunen.

Uppvärmning av kommunens egna byggnader sker nu helt med förnyelsebara bränslen och fjärrvärme. Södertälje satsar också stort på solel. Telge Fastigheter planerar för att fortsätta anlägga solceller på både befintliga och nya byggnader.