2017

HR-avdelningen är nu HBTQ-certifierad

2017-03-21

Under tisdag förmiddag anordnades en ceremoni för att fira HR-avdelningens HBTQ-certifiering. På ceremonin deltog hela HR-avdelningen, en representant från RFSL, representanter från andra certifierade verksamheter samt fältverksamheten, antivåldcenter och mansmottagningen som nyligen inlett certifieringsprocessen.

Certifieringsdiplomet överlämnades till personaldirektör Johan Lefverström av RFSL:s representant Ivonne Broberger. Johan berättade kort om HR-avdelningens upplevelse av certifieringsprocessen och hur HR-avdelningen kommer att jobba med HBTQ-frågorna framöver.

- Jag är stolt över HBTQ-certifieringen. Det här är viktiga frågor, det handlar om vilka värden vi står för som arbetsgivare och vad vi signalerar till omvärlden i vårt arbete med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Jag ser det som att vi bygger vidare på den tydliga värdegrund vi har i kommunen.

Ceremonin avslutades med att Johan Lefverström lämnade över stafettpinnen till Jakob Maximurad, gruppchef fältverksamheten och Liselotte Vigren, verksamhetschef antivåldcenter.

- Jag tar emot stafettpinnen med jättestor stolthet, sa Jakob Maximurad och fick medhåll av Liselotte Vigren.

Fältverksamheten och antivåldcenter har inlett sin certifiering under våren och kommer vara klara till hösten 2017. Sedan tidigare är ungdomsmottagningen, kommunikationsavdelningen och kontaktcenter certifierade.