Idag besökte näringsministern Södertälje kommun

I dag har närings- och innovationsminister Mikael Damberg tillsammans med representanter från Svensk handel, Företagarna och Stockholms handelskammare besökt Södertälje kommun. Syftet med besöket var att lära av kommunen, polisen och näringslivets arbete med trygghetsfrågor i samhället i stort med fokus på företagares trygghet och möjligheter.

Besöket inleddes med en presentation av Södertäljes erfarenheter av arbetet med trygghetsfrågor. Bland deltagarna fanns kommunstyrelsens ordförande Boel Godner, stadsdirektör Rickard Sundbom, lokalpolisområdeschef Max Åkerwall och ICA-handlare Jonas Berg. I programmet ingick även en rundabordsdiskussion om hur man tillsammans på nationell och lokal nivå kan arbeta med att öka tryggheten för företagare.

Bakgrunden till besöket är det framgångsrika samarbetet i Södertälje mellan kommunen, polisen, räddningstjänsten och andra samhällsaktörer för att bekämpa och förebygga brottslighet. I Stockholms Handelskammares nya rapport om hur kriminalitet påverkar företagsklimatet i utsatta områden i Stockholms län, pekas Södertälje ut som en kommun som har vänt en negativ trend. I rapporten framkommer att småföretag i Södertälje indikerar att det skett en förbättring efter polisens, kommunens och övriga myndigheters insatser som tog sin början 2010, Tore II. De har genom riktade insatser lyckats vända spiralen. Småföretagarna som intervjuats uppger att de har blivit tryggare senaste fem åren och mindre brottutsatta.

(På bilden Max Åkerwall, Mikael Damberg och Rickard Sundbom)