Information om vattenläckan i Ritorp

Vi har just nu en vattenläcka i Ritorp som berör Högdalastigen 1-30. Reparation pågår men det går inte att säga när det är färdigt. Nyheten uppdaterad 29 mars.

Uppdatering 29 mars 16.20

Nu är provisoriskt vatten framdraget till alla drabbade bostäder och de boende är informerade.

Uppdatering 29 mars

Reparationer pågår och Telge arbetar med att dra fram vatten provisoriskt till de drabbade bostäderna. Om det drar ut på tiden kommer duschmöjligheter i Brunnsängsskolan att erbjudas även ikväll. Läs mer på  Telges informationssida för driftstörningar.

Uppdatering 28 mars

En vattentank och en mobil toalett är utställd i området.

Duschmöjligheter erbjuds i Brunnsängsskolans gymnastiksal, ingång från fotbollsplanen, ikväll 18.00-22.00. Väktare kommer att finnas på plats.

Infarten till området är avstängd på grund av grävarbetena som pågår.

Mer information om vattenläckan finns på.