Internationella mänskliga solidaritetens dag

Den internationella mänskliga solidaritetens dag vill uppmärksamma och värna solidaritet. Men det är också något som är viktigt på EU-nivå.

Den 20 december och den intenationella mänskliga solidaritetens dag är en FN-instiftad dag som vil värna om solidariteten och det positiva arbete som bedriv i dess namn. Solidaritet är också ett av de grundläggande värdena i Millenniemålen. Det är ett sätt att "främja solidaritetskulturen och värna andan av att dela med sig som ett sätt att bekämpa fattigdom."

Solidaritet är även något som arbetas med på EU-nivå. Därför inrättades den Europeiska solidaritetskåren. Solidaritetskåren tog sin början efter EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers tal till unionen 2016, där han sa att han ville minska ungdomsarbetslösheten genom att erbjuda unga mellan 18-30 år en chans att delta i olika solidaritetsinsatser i EU.

"Att delta i Europeiska solidaritetskåren är inte bara ett bra sätt att visa solidaritet på, utan det gör det även möjligt för unga människor att utveckla nya färdigheter och förbättra sitt CV."

Målet är att 100 000 unga europeer ska ha deltagit år 2020. Den 17 november i år, på toppmötet i Göteborg, uppmanade Juncker stats och regeringscheferna att höja målet till 2025 till att 1,5 miljoner unga människor ska ha deltagit.

Ett exempel på vad deltagarei kåren åstadkommit är bla en grupp volontärer som rest till Norcia i Italien, för att bistå med hjälp vid återuppbyggnaden av samhällsservicen. Staden drabbades av kraftiga jordbävningar för ca 1 år sedan.

Projektet har nu varit aktivt i drygt 1 år.

Följ länkarna för att ta reda på hur du skulle kunna delta i den Europeiska solidaritetskåren.