Joanna Sandell blir ny chef för Södertälje konsthall

Joanna Sandell tar över som chef på Södertälje konsthall. Hon kommer närmast från jobbet som chef för Kalmar konstmuseum.

På kort tid har hon gjort Kalmar konstmuseum till en synligare aktör i regionen och en öppnare institution. Under Joannas ledning har Kalmar konstmuseum slagit nya besöksrekord och museet gör sitt bästa år sedan det byggdes 2008.

– Södertälje har ett genuint intresse för konstens och kulturens plats i samhället, och jag är oerhört glad över att ha fått uppdraget, säger Joanna Sandell. Jag har haft ögonen på Södertälje under en tid och etableringen av andra starka aktörer inom konstfältet som till exempel Grafikens hus har bidragit till att jag tackade ja till tjänsten.

– Vi är mycket glada över att vi rekryterat just Joanna Sandell till Södertälje konsthall, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson. Hon har med sig en bred kompetens och erfarenhet av att arbeta med utveckling av samtidskonsten kopplat till samhällsutvecklingen, både nationellt och internationellt.

Joanna Sandell har även varit chef för Botkyrka konsthall under tio års tid och utvecklade konsthallen till att omfatta ett internationellt utbytesprogram för konstnärer och arkitekter. Hon initierade även en nybyggnation och flytt av Botkyrka konsthall till Fittja som realiseras 2019.

– Södertälje är en plats med en befolkning som på många sätt representerar det nya Sverige, det är precis på en sådan plats jag vill verka. Här finns möjligheten att utveckla en konstverksamhet som prövar hur de lokala frågorna möter de stora och ibland väldigt svåra globala frågorna, säger Joanna Sandell.

Joanna Sandell börjar som chef för Södertälje konsthall den första augusti 2018.