Johanna och Simona - Studentmedarbetare

Under våren har Johanna Stephan (vänster) och Simona Selmer (höger) jobbat på Enheten för utredning och hållbarhet vid sidan av sina studier. Johanna och Simona anställdes på ett avtal som säkerställer att jobbet sker vid sidan av studierna och inte tvärt om.

Det var tidigt i våras som Södertälje kommun sökte nya studentmedarbetare till Enheten för utredning och hållbarhet. Avdelningen behövde administrativ avlastning och såg möjligheten att knyta värdefulla kontakter med studenter i närområdet. Studentmedarbetaravtalet säkerställer dessutom att arbetet inte tar för mycket tid från studenterna, poängen är att det ska fungera att studera och jobba samtidigt. Simona påpekar att upplägget gjorde jobbet mer attraktivt för henne som student.  

- För mig var det själva upplägget som lockade, att Södertälje kommun tog hänsyn till att vi är studenter. Men också att det var mer relevant för mig än ett vanligt deltidsjobb.

En viktig del av studentmedarbetaravtalet är att arbetstiden är begränsad för att säkerställa att det finns tid för studierna. Men också att studenter som Johanna och Simona ska få arbetsuppgifter som anknyter till deras studier. Därför arbetar Simona, som studerar masterprogrammet i statsvetenskap på Stockholms universitet, med Demokratiberedningen. Johanna arbetar med Europa Direkt Södertälje, hon har tidigare studerat europafrågor på Södertörns högskola och studerar nu masterprogrammet i mänskliga rättigheter på Teologiska högskolan. De båda uppskattar att arbetsuppgifterna relaterar till deras studier.

- Här får vi en balans mellan både skola och jobb. Jag får jobba med något som relaterar till mina studier. Jag tycker det är fantastiskt, säger Johanna. Jag har dessutom fått en helt ny bild av hur det är att jobba på en kommun som jag försöker sprida till mina vänner.

Johanna och Simona jobbar brett med många olika typer av arbetstuppgifter, det har bland annat innefattat att assistera i att ta fram en strategi för demokratiutveckling, producera informativt innehåll till sociala medier, anordna medborgardialoger och omvärldsbevaka.

- Mina vänner från universitetet som fått höra om mitt jobb och mina arbetsuppgifter har blivit väldigt intresserade. De har letat efter något liknande på arbetsförmedlingen men hittar ingenting, säger Simona. Det är ganska svårt att hitta deltidsjobb som relaterar till studierna.