Kickoff ska lyfta Södertälje som kunskapsstad

presskonferensdeltagare science week

Idag inleds Kickoff för skolan på Södertälje Science Park, en viktig pusselbit i utvecklingen av kunskapsstaden Södertälje. Det är ett unikt samarbete där kommun, högskola och näringsliv har krokat arm för att inspirera Södertäljes elever till att upptäcka vilka möjligheter som finns inom forskning, utveckling, innovation, entreprenörskap och högre utbildning.

Kickoffen för skolan är startskottet för invigningen av den stora satsningen Södertälje Science Park i januari 2018. I höst etablerar också KTH sitt nya campus med nya utbildningar, 1200 studenter och forskargrupper. Syftet är att skapa en levande, kreativ mötesplats där livskraftiga idéer föds och där högskola och näringsliv möts och delar kunskap.

– Forskning och utbildning är en framtidsfråga för Södertälje, men också för svensk exportindustri, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun (S). Att på olika sätt uppmuntra våra barn och unga till naturvetenskapliga utbildningar är därför en viktig uppgift där vi behöver samarbeta mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Detta är ett exempel på hur vi bygger framtidens Södertälje.

2012 samlade Södertälje kommun aktörerna Astra Zeneca, Scania, KTH och fastighetsbolaget Acturum för att tillsammans hitta en lösning i samband med flytten av Astra Zenecas forskningsverksamhet. Resultatet blev en gemensam plattform för samverkan inom utveckling och högre utbildning – Södertälje Science Park.

– Vi har åstadkommit mycket på kort tid tillsammans med näringslivet och KTH, säger stadsdirektör Rickard Sundbom. Framgångsfaktorerna har, internt i kommunkoncernen, varit det fantastiska engagemanget från medarbetarna och att det funnits ett tydligt gemensamt mål att arbeta mot.

Under tre intensiva dagar arbetar 2500 gymnasieelever och 1000 elever i grundskolan med framtidsteman som framtidens transporter, arbetsplatser, mat och stad. Storföretagen Scania och Astra Zeneca berättar om sina framtidsinitiativ, exempelvis förarlösa fordon och framtidens biofabrik, och KTH ger inspirationsföreläsningar. Eleverna får också möjlighet att träffa forskare, både på forskningsparken Acturum Biovation och på Tom Tits forskarfredag. Digitala workshoppar med teknik är ett annat inslag under veckan.

Det övergripande temat är hållbarhet. 12 000 Södertäljeelever elever bjuds på en science-lunch som innehåller framtidens hållbara livsmedel. Den är framtagen i samarbete med mästerkocken Mathias Dahlgren. Science-lunchen integreras i undervisningen i hållbarhet och de globala målen.

– Möjligheten att studera på högre nivå ger positiva effekter för Södertälje på många sätt, säger utbildningsdirektör Monica Sonde. Elever som har nära till högre utbildning vill i högre grad utbilda sig. Men att veta vilka möjligheter som finns kanske inte allt är så enkelt. Den här satsningen är en grogrund för utveckling där vi kan lyfta Södertäljes elever.

Kickoff för skolan pågår 27–29 september. Mer finns att läsa på scienceweek.se

Södertälje Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. I miljön träffas människor som verkar inom Södertälje Science Parks fokusområden. Det kan vara forskare, företagare, studenter, entreprenörer, projektledare, specialister, kreatörer och politiker. Södertälje Science Park satsar för att bli ett kunskapsintensivt och expansivt område i södra Stockholmsregionen.