Kommunen får drygt 45 miljoner i bidrag för sanering av Igelsta strand

Södertälje kommun får 45,6 miljoner kronor i bidrag för saneringen av marken i Igelsta strand. Det har Naturvårdsverket beslutat. När saneringen är klar ska JM bygga omkring 500 bostäder i området.

Naturvårdsverket ser positivt på att den förorenade marken i Igelsta strand ska saneras och användas för att bygga bostäder.

- Det finns ett stort behov av fler bostäder. Genom saneringsstödet kan vi bidra till att fler bostäder byggs, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

En annan fördel verket ser är att genom att sanera förorenad mark ökar möjligheterna att skydda och utnyttja andra värdefulla naturområden för friluftsliv i stället för bebyggelse.

Bidraget söks hos Länsstyrelsen i Stockholms län som efter en första bedömning och regional prioritering avgör om ansökan kan gå vidare till Naturvårdsverket.

Viktigt för en hållbar utveckling

– Jag blev väldigt glad när vi fick Naturvårdsverkets besked om bidrag till saneringen, säger Petra Hellsing, projektledare för området. Södertälje växer – snart är vi 100 000 invånare. Bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Genom att bygga bostäder i Igelsta strand omvandlar vi och JM området från att vara industrimark till en levande stadsdel, menar Petra Hellsing:

– Igelsta strand är en viktig del när vi arbetar med att binda samman staden från Östertälje till centrum.

Nära kollektivtrafik och friluftsliv

Området har flera fördelar – det ligger sjönära, de boende kommer att ha nära till kollektivtrafik, både buss och pendeltåg, motorväg samt gång och cykelväg längs kanalen in till centrum. Andra fördelar är att det finns grundskolor i området och nära till idrottsanläggning, motionsspår och ett rikt friluftsliv.

Marken är förorenad

Redan på 1980-talet väcktes tanken om att sanera och bygga bostäder i Igelsta strand. I området har tidigare funnits ett sågverk, vilket har impregnerat virke, och en färgfabrik. Marken i området är förorenad av exempelvis dioxiner.

Uppskattningsvis mer än 50 000 kvadratmeter av jorden behöver grävas upp och köras bort. Det betyder att ungefär en meter av jordlagret ska schaktas bort.

- Vi ska sanera marken till under gränsvärdet för förorenad mark så att området kan användas för att bygga bostäder, säger Petra Hellsing.

90 lägenheter ska byggas först

Fyra ljusa punkthus med omkring 90 lägenheter kommer att byggas i den första etappen. Dessutom ska tre kvarter med radhus byggas närmast vattnet och bakom dessa sju kvarter med flerbostadshus.

Mellan vattnet och första kvarteren av radhus ska en stadspark för Östertälje byggas, Korpuddsparken. Området närmast Igelstaverket är planlagt för kontor, idrott, parkering och småindustri.

- Under senhösten räknar vi med att saneringen kommer igång och sedan ska vi anlägga vägar och parken innan JM kan börja bygga, säger Petra Hellsing.

JM planerar för en preliminär byggstart under 2019.

Läs mer om Naturvårdsverkets beslut.

Läs mer om bidraget på Länsstyrelsens webbplats.

Läs mer om JM:s bygge.

Fakta om dioxiner

  • Är inte akut giftiga, men farliga vid längre exponering.
  • Är svårnedbrytbara och påverkar därför miljön under lång tid efter själva föroreningen.
  • Människan får främst i sig dioxiner genom livsmedel, främst fet fisk från Östersjön.
  • Risk för stora intag finns om man får i sig förorenad jord till exempel vid trädgårdsarbete, markarbete eller lek.
  • Framför allt barn och kvinnor i barnafödande ålder bör undvika att få i sig för mycket dioxiner.