Kommunen vattnar med vatten från Mälaren

Sedan i maj i år råder bevattningsförbud i Södertälje. Därför hör medborgare av sig och frågar varför kommunen vattnar i parker och varför vi vattnar trots att det regnar. Svaret är att det har kommit för lite regn den här sommaren.

När det regnat de två senaste gångerna har det kommit 4–5 millimeter, och det räcker inte för en rotblöta, alltså en ordentlig vattning.

- En grov skattning är att det krävs minst 25 millimeter för att få en genomfuktning av marken som även når trädrötterna, säger Ronny Svensson, gruppchef på kommunens utemiljöenhet.

När kommunen vattnar i våra parker används Mälarvatten. Vi har dispens för detta och det handlar om små mängder. Det vatten vi tar från Mälaren under en hel säsong motsvarar vad som rinner ut från Mälaren genom slussarna (Stockholm/Södertälje) under sex sekunder.