Kommunens arbete mot bilbränder

Södertälje kommun arbetar mot bilbränder på flera sätt – bland annat genom nattvandringar, områdesväktare och samverkansmöten med polisen och räddningstjänsten.

Kommunen har gett våra områdesväktare ett uppdrag att öka ronderingen  i Ronna, Lina och Geneta på nätterna en tid framöver.

Föreningsnattvandringar
Kommunen bedriver även föreningsnattvandringar varje fredag- och lördagkväll i Ronna, Geneta och Brunnsäng. Nattvandrarna rör sig bland ungdomar för att skapa förtroende, vara förebilder och att bara finnas till hands. 

- Vuxnas närvaro innebär ökad social kontroll och framför allt har det en lugnande inverkan på stämningen och många ungdomar värdesätter att möta människor som bryr sig, säger Michael Mc Carthy, säkerhetssamordnare på kommunen.

Telgebostäder håller i nattvandringar i Lina och Fornhöjden.

Samverkansmöten
Varje måndag året runt hålls samverkansmöten där polisen, kommunen, räddningstjänsten och bussbolaget Nobina deltar. Kommunen representeras av kultur- och fritidskontoret, utbildningskontoret, social- och omsorgskontoret (myndigheten och fältarna) samt säkerhetsavdelningen.

- På mötena uppdaterar vi varje vecka lägesbilden och gör en gemensam bedömning  var våra resurser ska förläggas under veckan som kommer. Det är bra och effektiva möten, säger Michael McCarthy.