Kommunfullmäktige inställt 3 april

Kommunfullmäktige den 3 april är inställt på grund av att det finns för få beslutsärenden.

Nästa kommunfullmäktige planeras till den 2 maj.