2017

Kompetensutvecklingsdagar för lärare i grundskolan

2017-08-08

Läsåret 2017/18 inleds med en gemensam halvdag för samtliga lärare i grundskolan den 10 augusti i Stadshuset.

Utbildningsdirektör Monica Sonde inleder dagen, Per Kornhall föreläser om kollegialt lärande och elever från El Sistema spelar. Dessutom får deltagarna lyssna på ett föredrag om hur kostenheten arbetar för hållbar utveckling och hur samarbetet med lärarnas kan utvecklas. På eftermiddagen hålls ämnesinriktade föreläsningar för lärarna.

Det här är en del av satsningen för att stärka Södertälje som skolkommun. Ämnesbaserad kompetensutveckling ska stärka kvaliteten i undervisningen och innebär att tre dagar under läsåret avsätts för gemensam kompetensutveckling i grundskolan. Två dagar till är inplanerade: 30 oktober och 30 januari. Då återkommer ämnesföreläsarna och fördjupar sig ytterligare och lärarna har kollegialt haft möjlighet att pröva och ompröva det de hört mellan tillfällena.

- Detta är ett led i vårt arbete för ökad kvalitet och högre måluppfyllelse i skolan. Det är dock viktigt att betona att den här inledande kompetensutvecklingsdagen är början på en process som kommer att pågå över tid, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

 

Exempel på ämnen och föreläsningar under kompetensutvecklingsdagarna:

  • Digitala verktyg i språkundervisningen
  • Matematikundervisning i grundskolan
  • Utveckling av och undervisning i idrottsämnet
  • Att arbeta med läsförståelse och läsförståelsestrategier
  • Källkritik på internet – vad innebär det?