Kvotflyktingar - Ledamöterna är inte överens

Att det finns motsättningar kring reformarbetet av asylsystemet är ingen hemlighet. En liten koalition av medlemsländer motsätter sig särskilt det nya förslaget.

Det europeiska rådets ordförande Donald Tusk, har uppvisat skepticism vad gäller förslaget om kvotflyktingssystemet. Där han menar att konskevenserna av detta kan bli en splittring av europeisk solidaritet, medlemsländerna emellan.

Förslaget som tagits fram syftar till att införa obligatoriska migrantkvoter och sanktionera de medlemsländer som vägrar ta emot kvotflyktingar. Åtgärderna skulle ske genom ett spärrande av EU -finasiering.

Cecilia Wikström, ledmot i Europaparlamentet som varit med att ta fram det nya förslaget, går emot Tusk´s antagande och menar att hennes förslag antagligen skulle accepteras av de flesta medlemsstaterna vid en kvalificerad majoritet vid ministermötet. Dock så bör ett sådant beslut tas enhälligt snarare än genom kvalificerad majoritet.

Europaparlamentets förslag bygger alltså på en permanent och automatisk omlokaliseringsmekanism utan tröskelvärden som är beräknad på BNP och befolkningsstorlek. De personer som anses vara berättigade asyl inom EU, kommer ha möjlighet att välja vart de vill åka om det finns en genuin länk till det valda landet (genom bla utbildning eller tidigare jobb). Medlemsstaterna skulle då få en treårsperiod för att hinna anpassa sig till övergången. Men de länder som troligtvis skulle vara de första värdarna för de första nyanlända, utan genuin länk, skulle vara Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien.

Cecilia Wikström exemplifierar det som: "Det betyder att om personer kommer in i Grekland, väljer att resa till Ungern, så skickas personen till Ungern." Skulle då Ungern vägra ta emot personen kan tillgång tilll EU:s finansiering strypas eller begränsas.

Iverna McGowan, Chef för Amnesty Internationals Europakontor har beskrivt förslaget som ett steg i rätt riktning. "Dagens omröstning banar väg för ett system som kommer att ge värdighet till de asylsökande, genom att prioritera familjeband, liksom en rättvis fördelning mellan de europeiska medlemsstaterna."

En EU-tjänsteman uttryckte i relation till förslaget detta:

"Migration är den kris kring vilken EU bygger sin framtid på. Hur vi löser den kommer att definiera framtiden."