Läget kring Polen och EU

Europeiska kommissionen har tidigare klargjort att artikel 7 kan aktiveras om inte Polen drar tillbaka sina planer kring en reformering av rättsväsendet. Men hur ser det ut nu?

De lagar som föreslagits i reformen av rättsväsendet i Polen innebär bland annat möjligheten att byta ut domare i högsta domstolen, ge Justitieministern rätt att utse och avskeda de högsta domarna i domstolen samt avskeda medlemmarna i Nationella domstolsrådet - som har i uppgift att se till att värna domstolarnas oberoende. 

Men det stod i måndags klart att Andrzej Duda, Polens president lagt in sitt veto kring 2 av 3 lagförslag. Europeiska kommissionenn ser dock ändå oroligt kring situationen och en fortsatt anledning till att aktivera artikel 7 kvarstår, som kan innebära mist rösträtt i ministerrådet.

Frans Timmermans, EU-kommissionär utfärdade i onsdags en rekommendation till Polen där han uttalade: " Rekommendationen ber den polska regeringen att inte vidta åtgärder för att avskeda eller tvinga i pension domare i högsta domstolen. Om sådana åtgärder tas är kommissionen redo att omedelbart utlösa artikel 7." 

Överträdelseförfarande mot Polen kan startas om den lag som president Duda godkänt (vilken ger Justitieminstern möjlighet att utse och avskeda domstolsordförande) träder i kraft. Lagen ses också som könsdiskriminerande då den anger olika pensionsålder mellan män och kvinnor. 

Polen har en månad på sig att svara på Kommissionens invändningar.