2017

Länsstyrelsen har hävt eldningsförbudet i Stockholms län

2017-08-07

Beslutet och bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster och gäller från och med den 5 augusti klockan 13.00.

Observera lokala bestämmelser angående eldning.

Vid frågor kontakta i första hand länets respektive räddningscentral.

Räddningscentralen Stockholms län (RCSL) 

Storstockholms räddningscentral (SSRC)

 

Läs mer om aktuell brandrisk och se kartor var det är brandrisk på webbsidan DinSäkerhet.se.  Där kan du också ladda ner en mobilapplikation  Brandrisk ute som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för Android, iPhone och iPad och laddas ner från ställen där du brukar hämta dina appar.