Lärare rättar och bedömer nationella prov tillsammans

Drygt 130 lärare i årskurs 1–3 samlas i dag i Stadshuset för att tillsammans rätta nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, totalt 1800 prov. Det är tredje året vi genomför samrättning och sambedömning här i Södertälje.

Syftet är att säkerställa en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper, oavsett vilken skola de går på. För att rätta de skriftliga delproven krävs att läraren gör en bedömning med stöd av exempeltexter, en bedömning som ibland kan vara svår att göra.

- Det här är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Samma kunskapskrav ska gälla för alla elever, och genom att rätta och bedöma prov tillsammans vill vi säkerställa att elevernas kunskaper bedöms på ett likartat sätt. Dessutom är det ett fantastiskt tillfälle för lärare att lära av varandra säger Monica Sonde, verksamhetschef för grundskolan inom Södertälje kommun.

Lärarna tar med sig kopior av sina elevers prov till Trombon i Stadshuset. Där lägger de proven i olika lådor. Därefter får de en plats där de får rätta och bedöma prov tillsammans med kollegor från andra skolor. Lärarna får på sätt möjlighet att diskutera prov som är svåra att bedöma tillsammans med andra.

Arbetet inleds av Charlotte Johansson från resurscentrum, Susanne Rönnby, gruppchef grundskola på resurscentrum och Meta Nordin, rektor på Stålhamraskolan.