Ledig betesmark ute vid Billsta

Från och med den 1 mars kan du arrendera mark för hästbete på del av fastigheten Billsta 5:4 i Järna.

Den totala ytan är cirka 4 hektar stor, varav betesmarken är på cirka 1,5 hektar. Den övriga ytan är skog.

Arrendeavgiften är 4 000 kronor per år plus moms eller högstbjudande. Avtalstiden är fem år med möjlighet till förlängning.

Om du är intresserad mejla till Nicholas Kindert (Sbk), senast 17 februari 2017.

Mejladress: nicholas.kindert@sodertalje.se