Magdalena Andersson besökte Södertälje i dag

I dag gästades Södertälje av finansminister Magdalena Andersson. Syftet med besöket var att tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Boel Godner samtala med Södertäljepolisen kring Tore II-insatsen och besöka näringsidkare för att diskutera det lokala företagsklimatet.

 Bakgrunden till besöket är det framgångsrika samarbetet i Södertälje mellan kommunen, polisen, räddningstjänsten och andra samhällsaktörer för att bekämpa och förebygga brottslighet. I Stockholms handelskammares nya rapport om hur kriminalitet påverkar företagsklimatet i utsatta områden i Stockholms län, pekas Södertälje ut som en kommun som har vänt en negativ trend. I rapporten framkommer att småföretag i Södertälje indikerar att det skett en förbättring efter polisens, kommunens och övriga myndigheters insatser som tog sin början 2010, Tore II. De har genom riktade insatser lyckats vända spiralen.

Småföretagarna som intervjuats uppger att de har blivit tryggare de senaste fem åren och mindre brottutsatta. På programmet stod lunch i Stadshuset och verksamhetsbesök hos Södertäljepolisen. Därefter besöktes Björcks resor, Printz bageri och Nygatan kemtvätt & skrädderi.