Magnus Claesson ny ekonomi- och finansdirektör i Södertälje

Magnus Claesson är Södertälje kommuns nya ekonomi- och finansdirektör. Det beslutades idag av kommunstyrelsen.

– Jag har arbetat tillsammans med Magnus i snart ett år, säger stadsdirektör Rickard Sundbom. Han har de egenskaper jag tycker är viktiga i rollen som ekonomi- och finansdirektör. Han är noggrann, analytisk och har en stark strategisk förmåga. Hans erfarenheter av verksamhetsutveckling och ekonomistyrning är ett tillskott för Södertälje kommun. Jag är mycket glad över att ha Magnus Claesson i organisationen.

Magnus Claesson har en examen inom förvaltningsekonomi och erfarenheter av uppdrag såsom revisor på Riksrevisionsverket, internrevisor på Sveriges Riksbank och ekonomidirektör på Socialstyrelsen. Han har dessutom en lång yrkesmässig erfarenhet från kommunal förvaltning och kommunala bolag, främst i roller som chef, projektledare, utredare och rådgivare. Sedan februari 2017 arbetar Magnus Claesson som tillförordnad ekonomi- och finansdirektör i kommunen.

– Uppdraget som ekonomi- och finansdirektör ser jag som ett ansvarsfullt uppdrag där jag ska se till att de ekonomiska förutsättningarna tas väl tillvara, säger Magnus Claesson. Det finns en hög ambitionsnivå i Södertälje när det gäller utveckling och förändring för att möta olika typer av behov och utmaningar, men också ett tydligt medborgarfokus. Jag ser fram emot att hjälpa kommunen att kunna fullgöra sitt uppdrag och utvecklas utifrån de politiska intentionerna.

Magnus Claesson tillträder den ordinarie tjänsten som ekonomi- och finansdirektör den 1 mars 2018.