Magnus Wennberg - Förskollärare

”Jag älskar mitt jobb för att ingen dag är den andra lik – och jag är ju lite så.” Magnus Wennberg, förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag i Södertälje kommun.

Varför valde du att jobba som förskollärare?

I grund och botten så är jag utbildad barnskötare. Till en början så jobbade jag ett par år i skolan men hamnade sedan i förskolan. Från början så kände jag att jag inte ville jobba i förskolan, jag tänkte att det handlade om att byta blöjor och leka i sandlådan. Men idag har jag jobbat 12 år i förskolan och har en annan tanke om hur viktigt arbetet i förskolan är. Arbetet i förskolan ligger till grund för barnens skolstart. Jag tycker det är särskilt kul och givande att jobba med 4-6 åringar. Det händer så mycket i den åldern, barnen upptäcker mycket som de tycker är spännande. Barnen lär mig mycket om sådant de upptäcker, som till exempel Minecraft. Jag visste ingenting om det utan det var barnen som visade mig och nu utforskar vi det tillsammans.

Varför tycker du att en förskollärare ska välja att jobba i Södertälje kommun?

Vi jobbar mycket med hållbar utveckling och återbruksmaterial här, just på Urbergets förskola jobbar vi väldigt mycket med material som vi kan återanvända. Jag trivs väldigt bra här för vi har ett drivande gäng och vi vill samma sak. Alla här är genuint intresserad av vad barnet pratar och vi har väldigt högt i tak. Vi är inte rädda för att diskutera, säga till om något är fel eller berömma varandra. Sedan är det bra chefer, jag känner att cheferna verkligen tror på mig.

Vad är det bästa med Södertälje?

Det är en spännande stad med många möjligheter. Det finns ett stort utbud av mångfald där vi alla tillsammans kan dela med oss utav varandra. Södertälje är en stad med många utvecklingsmöjligheter med stora företag som ger mycket jobbmöjligheter. Kommunen ligger i framkant och arbetar aktivt i frågor kring olikheter och minoriteter.