Mansmottagningen får pengar

Mansmottagningen i Södertälje kommun tilldelas ett bidrag från Socialstyrelsen till att utveckla sin verksamhet. Tillskottet är välkommet, idag arbetar en person i verksamheten. – Med de här medlen kan vi ta in en till resurs och stärka kompetensen för att ytterligare förbättra stödet, säger Kari Rooth, kommunens samordnare kvinnofrid/våld i nära relationer.

Mansmottagningen i Södertälje kommun behandlar personer som utövar våld i nära relationer genom enskilda samtal och antivåldsgrupp för män. Hittills har verksamheten drivits av en person, men med nya medlen ges möjligheten att bland annat kunna rekrytera en till behandlare.

- Vi har ett viktigt uppdrag i att stödja personer som utövar våld i nära relationer att bryta sitt beteende, säger Jan Aronsson, ansvarig för Mansmottagningen. Pengarna kommer vi använda till bland annat att utbilda oss inom behandlingsmetoden ATV (alternativ till våld) som används för att behandla män som utövar våld i nära relationer.

 

Fotnot:
Det är Socialstyrelsen som erbjuder kommuner och landsting att söka medel att använda till kvalitetsutvecklande insatser för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld och stödja insatser för män som utövat våld.