MAP 2020 stödjer språkutvecklande arbetsplatser

Kommunens arbetsmarknadsprojekt MAP 2020 riktar sig till arbetslösa personer i Södertälje som idag tar emot försörjningsstöd. Aktiviteterna i projektet syftar till att förbättra dessa människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Språkutvecklingsarbete för svenska i arbetslivet är en viktig inslag i projektets alla aktiviteter . Därför stödjer projektet arbetsgivare för att skapa fler språkutvecklande arbetsplatser.

Med anledning av detta samlas arbetsgivare, forsknings- och utbildningsaktörer och ideella organisationer onsdagen den 13 december i Södertälje stadshus. Bland deltagarna märks Scania, Skanska, Telge, Stockholms universitet och Hagabergs folkhögskola. Ett av målen är att tillsammans definiera vad en arbetsplats ska uppfylla för att kunna kalla sig för en språkutvecklande arbetsplats.

MAP2020 startade 1 mars 2016. MAP 2020 erbjuder tre branschspår, vård och omsorg, teknisk service och industriell produktion samt mat och gröna näringar. När projektet avslutas i mitten av 2019 ska drygt 600 kvinnor och män ha tagit del av projektet. Målet är att 30 procent av dessa efter deltagande i projektet ska kunna försörja sig själva genom att ha påbörjat anställning, börjat studera eller startat eget företag. MAP 2020 drivs av Södertälje kommun i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Telge AB. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden.